May-Liss Bakken, Overmester i loge nr. 64 Else overrakte Odd
Fellow-prisen til Hjørgunn gård og behandlingssenter, her representert
ved styreleder Sigmund Lereim og gårdsbestyrer Willy Wilhelmsen (til
høyre). Det hele bivånes av representanter fra de fire andre logene.
Foto: Arne Glomdal

Prisen er en del av Odd Fellow - og Rebekka logenes utadvendte arbeide. Den deles ut til et organisason eller institusjon som utøver sosialt og humanitært arbeid i lokalmiljøet

Årets pris gikk til Hjørgunn Gård og Behandlingssenter for sitt enorme arbeid med å øke livskvaliteten til mennesker med særskilte behov.

Med prisen følger en sjekk pålydende kr. 25 000.

I statuttene forutsettes det at pengene i sin helhet skal benyttes i den videre aktiviteten som var grunnlaget for tildelingen.

Årets prisutdeling ble gjennomført tirsdag 23.01.2018

Hjørgunn har blitt tildelt prisen en gang tidligere. Da ble det kjøpt inn en terapihest, som fikk navnet «Odd Fellow». (Tekst: Marit Firing).