Tildelingen ble foretatt av Trondheim bys ordfører Rita Ottervik. Br. Knuts tjenestetid i Svanholm Begravelsesbyrå er på 51 år. I dag er han pensjonist, men tar innimellom enkelte oppdrag ved behov. Han har vært med i rundt 25 000 gravferder, og han kan fortelle at dette yrket ikke har en arbeidsdag fra 0800-1500, hvor mange middager som er blitt avbrutt er det ingen oversikt over.

Begravelsesbyrået har i stor grad vært et familieforetak og i dag er det sønnen Lars som har tatt over den daglige ledelse og fører familietradisjonen vider som fjerde generasjon.

Knut har hatt et stort engasjement med å modernisere gravferdsbransjen og ikke minst for å legge til rette ritualene for ulike tros- og livssyn. Dette gjenspeiler seg i seremonirommet som Svanholm Begravelsesbyrå har i dag. Her er det også lagt til rette for stellerom for de forskjellige kulturer og religioner samlet under et tak.

De siste 25 år har den store hobby og avkobling vært å kjøre stor motorsykkel, men i dag så er pensjonisttilværelsen prioritert til to ting; Hytta på Fosen med bl.a. ut på havet med båten og fisking, og samværet med brr i loge 3 Eystein og de oppgaver han har i logearbeidet.