Allerede i februar fikk Helse Sunnmøre ungdomspsykiatriske avdeling (UPA) v/ Turid Engen tildelt kr. 6.500,-. UPA hadde lenge ønsket seg en ny sofa i de små lokalene de har til rådighet, og søkte om penger fra St. Veronikas Sosialfond. Dette ble innvilget og pengene overført i februar.

Samme dag fikk også Borgund Dyreklubb besøk fra Logen.  Her kunne en sjekk på kr. 9.000,- overrekkes til leder Rebekka Kolvik. Dyreklubben har ikke noen faste inntekter, og de ble meget glad for pengegaven fra Logen. Et nytt grisehus sto på ønskelisten, og pengegaven skulle være med å finansiere dette.

I mars deltok vår søster Karin Holen på LHL avd. Ålesund, Sula og Giske sitt medlemsmøte. Her kunne hun overrekke Inger Lise Råket en sjekk på kr. 7.500,-, som ble satt stor pris på av lagets medlemmer.

Fredag 25 mai ble siste utdeling fra Sosialfondet for denne gang. Da var det Menighetspleien i Ålesund og Volsdalen menighet som fikk overrakt en sjekk på kr. 10.000,- til sitt arbeid med besøkstjenesten. Marianne Baarholm takket så mye for gaven.

Til sammen har loge nr. 6, St. Veronika denne våren delt ut kr. 33.000,- til utadvendt sosialt arbeide i lokalsamfunnet. Penger som vi håper blir godt anvendt og til glede for mange.


Turid Engen fra UPA, Elisabeth F. Ness og
Inger Anne Fladmark fra St. Veronika

Inger Anne Fladmark, Elisabeth F. Ness fra
St. Veronika og Rebekka Kolvik fra
Dyreklubben

To fra LHL og Karin Holen fra St. Veronika

Elisabeth F. Ness fra St. Veronika og
Marianne Baarholm fra Menighetspleien