Hun mottok et synlig bevis på dette i en hyggelig mottagelse i Ordenshuset i Drammen den 19. juni.

Tilstede var også forskningssjef ved sykehuset Jeanette Koht, samt søstre og brødre fra logene i distriktet.

Marte fortalte om sin forskning, et interessant og engasjerende innlegg som vekket nysgjerrigheten hos de fleste og det ble mange spørsmål.

Det var med stolthet DSS Sverre Granheim og DSS Asgerd Winge kunne takke og gratulere engasjert og ikke minst en verdig kandidat på vegne av Ordenen.

Vi lar Marte Roa Syvertsen gi uttrykk for sine tanker om den forskning som gjøres og hennes takk til Ordenen.

Les stipendiatens artikkel: "Årsaker til epilepsi som rammer ungdom"