logo

Søk

Et ungt embedskollegium i Kristiansand

Loge nr. 89 Skagerak i Kristiansand har installert sitt nye valgte kollegium. Det er vel et av de yngre kollegiene i Odd Fellow Ordenen, ledet av Overmester Roger Haugli (35).

Av Stor Herold / foto Ivar Ødegaard Eidsaa

Loge nr 89 Skagerak sitt nye valgte embedskollegium:
Foran i midten: Overmester Roger Haugli
På hans venstre side:  fung Eks Overmester Jan Øyvind Rasmussen
På hans høyre side:  Storrepresentant Hjalmar Kaaløy
Bak fra høyre mot venstre: Kapellan: Alvaro Alejandro Escudero, Skattmester: Odd-Inge Johannesen Undermester: Jan Arne Teige, Sekretær : Hans Olav Labas, Ceremonimester: Odd Gøran Høgseth Halvorsen

Dette er et spennende kollegium av flere grunner.  Gjennomsnittsalder er en ting, men en meget ung Overmester, er logens nye leder.  Bror Roger Haugli (35) har bak seg 2 perioder som Ceremonimester og har vært med i prosjektet «Den gode Overmester»i 1 ½ år. Utvilsomt har deltakelsen i «Den gode Overmester» gjort noe med Haugli’s måte å ta rollen som Overmester.

I rollen som fung.Eks Overmester finner vi Jan Øyvind Rasmussen. Han var Loge nr 28 Agdesidens siste Overmester, logen ble nedlagt i juni 2019.  8 av 10 brødre valgte å melde overgang til de to øvrige logene i Kristiansand. Hovedtygden gikk til Loge nr 89 Skagerak.

Bror Overmester har vært meget tydelig på at det skulle jobbes med en god integreringsprosess når medlemmer fra tidligere Agdesiden kom over til Loge nr 89 Skagerak.  Det har vært avholdt «integreringsaften» der medlemmene kunne møte hverandre i en uformell setting, til en kaffe og et smørbrød.  Å sørge for at også medlemmer i tidligere Agdesiden ble tildelt roller i deres nye loge, var også et viktig tiltak for å få til en god integrering.  Tiden framover vil vise om bror Overmester har lykkes i sitt forsett. Men så langt, er det en klar utrykt glede fra de brødre som har blitt med til Loge nr 89 Skagerak.  De er allerede hjemme her.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern