De Hvite Liljer

Intern informasjon til Rebekkaloge nr. 7 De Hvite Liljers medlemmer

Øverst på høyre side av Odd Fellows hjemmeside står det: logg inn som medlem. Her legger du inn ditt ID-nummer i Storlogen.Ved å logge deg inn med ditt medlemsnr. kommer du inn på på Rebekkaloge nr. 7 De Hvite Liljers sider både åpne og de som kun er beregnet for egne medlemmer.

Ditt ID- nummer i Ordenen står på på baksiden av De Tre Kjedeledd.
Dersom du ikke finner dette, ta kontakt med logens sekretær.

Passord er din fødselsdato. (ddmmåååå). Dersom du fremdeles ikke kommer inn ta kontakt med Herold.