1.rekke: DSS Unni Beate Bergsland, 40 års Ve.Ju Eks UM Elsie Oda Andresen, 40 års Ve.Ju. Eks Skm. Randi Schie, OM Margrethe Dahlen

2. rekke: Fung. Stor Marsjall Turid Halvorsrud, Storrepr. Eva Borg Grønnerød som Kap, Eks DSS Jorunn Signe Larsen som UM, Eks OM Åse Næss

Det ble holdt tale og overrakt blomster til jubilantene av DSS Unni Beate Bergsland og OM Margrethe Dahlen. Alle veteranene ble takket for sine mange verv og sin flotte innsats og alt arbeid for logen og Ordenen gjennom henholdsvis 25 og 40-års medlemsskap. Veteran Anne-Grete Bakke takket på vegne av Eks OM Inger Schade og seg selv for vakker seremoni i logesalen. Det samme gjorde veteran Eks Skm. Randi Schie på vegne av Eks UM Elsie Oda Andresen og seg selv .Begge takket også for de mange verv de hadde fått ta del i gjennom sine lange logeliv. De takket også for godt samhold og vennskap i logen. Str. Karen-Marie Fjeld gratulerte og takket på vegne av Eks OM Else-Marie Solberg og seg selv, Eks OM Inger Schade for at de hadde fått være hennes fadderbarn. Str. Jorunn Vigdal Johansen gratulerete søster Eks UM Elsie Oda Andresen med 40-års VeJu. og takket for at hun hadde vært en god og omsorgsfull fadder.

Avsluttningsvis gratulerte str. Marit Emilsen veteranene og takket samtidig for et deilig måltid.

                                                                   Ref.: Karin Oliversen