Kjeden

Onsdag 15. april 2015 ble søstrene Layla Wenche Westby og Marit Laila Magnussen tildeldt 25 års Ve.Ju.

Veteranene ble hyllet med en vakker seremoni i logesalen. Storrepr. Eva Borg Grønnerud ledet seremonien, og holdt en fin tale til jubilantene. Etter seremonien ble veteranene, Storrepr. og alle søstrene ønsket velkommen til et vakkert pyntet festbord, hvor UM Inger-Karin Engebretsen ønsket velkommen. Deretter inntok alle et deilig søstermåltid.

OM Margrethe Dahlen holdt tale hvor hun gratulerte med 25 års Ve.Ju. og takket for god innsats gjennom alle år. Hun ønsket dem alt godt i årene fremover. De tradisjonelle tre nellikker ble deretter overrakt jubilantene. Veteranene takket deretter for juvelene og den høytidlige og fine stunden i logesalen. De fortalte at de husket godt fra den dagen de ble tatt opp, og var glade for at de var blitt med i logen. Logen har gitt dem mye glede og de har fått mange gode venner. De syntes at møtene i logesalen ga dem ro og styrke. Dessuten mintes de sin fadder Ruth Bakke med glede. Hun var en dame de satte stor pris på, og som de skulle ønske kunne vært med dem i dag. Søster Karin Oliversen takket for maten og for et nydelig dekket festbord. Hun gratulerte også med 25 års Ve.Ju. Kvelden ble avsluttet i salongen med kaffe og marsipankake fra veteranene.