1. rekke: 25 års Vteran Storrepr. Eva Borg Grønnerud, DSS Unni Beate Bergsland, 25 års Veteran Str.Eva Løkkeberg

2. rekke: Fung. Kap. Evy Pettersen, Eks. DSS Jorunn Signe Larsen, Storrepr. Åse Næss, Stor Marsjall Turid Halvorsrud

 

Våre 25 års veteraner ble hyllet med en vakker og høytidelig sermoni i logesalen. DSS Unni Beate Bergsland og fung.

Stormarsjal Turid Halvorsrud ledet seremoniene. Med seg hadde de Eks. DSS Jorunn Signe Larsen som UM, og

Storrepr. Åse Næss, fung. Kap. Evy Pettersen. Etter seremoniene ble veteranene, embedsmenn og alle søstrene

ønsket velkommen til et vakkert dekket bord i vårens farger av UM Anne Kirsti Kopperud med 53 gjester til bords.

Deretter inntok vi et deilig søstermåltid bestående av kalvestek m/grønnsaker og nydelig saus.

Senere fikk vi kaffe og twist.

Taler var av DSS Unni Beate Bergsland, OM Åse Lislerud, Eks. OM Anikken Helgar på vegne av fadder

Gerd Eliassen og det var overrekkelser av blomster. 25 års Veteran str. Eva Løkkeberg og Storrepr. Eva Borg Grønnerud

har begge markert seg i logens embeder og leir som alle bemerket i hver sine taler.

Takketaler fra begge veteraner hvor begge viste tl mange innholdsrike og lærerike år.

Nydelig pianospill av str. Ragnhild Bjørneby som spilte vårens sanger under middagen.

Eks. DSS Jorunn Signe Larsen takket for et nydelig måltid i et hyggelig lag.