Av: Benedikte M. Vonen

Møte 22.11. er endret fra 2. grad til arbeidsmøte med brannøvelse og foredrag.