Av: Marit Myhre Auestad

Anledningen for besøket, var hennes flotte kåseri om Margrethe Munthe. Vi fikk en flott innføring i Margrethe Munthes liv og virke. Søster Ragnhild hadde med seg mange flotte bøker med Margrethe Munthe sanger. Det var både gamle og nye utgivelser.

Vi fikk også anledning til å synge flere av hennes kjente og kjære sanger med søster Ragnhild ved pianoet. Vår OM Merete Moen Johnrud overrakte søster Ragnhild en nydelig vårgruppe som takk for et flott kåseri.