Av: Merete Moen Johnrud

Det er Lisbeth Simonsen som ble tatt opp, fadder er Merete Moen Johnrud. Vi ønsker Lisbeth velkommen til loge nr 51 Fortuna.