Av: Benedikte Muruvik Vonen

På vårt møte 24.05.2017 hadde vi opptak av en ny søster - May-Sylvi Reiersen. Vi hilser henne varmt velkommen i loge nr. 51 Fortuna

 

Søster Evy K. Johansen er fadder til vår nye søster May-Sylvi Reiersen