Av: Benedikte Muruvik Vonen

Vi ønsker deg varmt velkommen og gleder oss til å bli kjent med deg!

På bildet ser vi vår nye søster Virginia Quirino og hennes «reservefadder» Inger Johanne Thorsdahl, som stilte ved Virginias side i fadder Brit Johansens fravær.