Tema var å sette fokus på Formålsparagrafen og Den gyldne leveregel. Eks OM Merete Johnrud innledet og la vekt på å få til engasjement og diskusjon, og få frem hva søstrene mener om temaet. Det var 44 søstre til stede og vi delte oss inn i 5 diskusjonsgrupper med 8-10 deltagere i hver. Det ble stilt 3 spørsmål og det var opp til gruppene om de ville svare på ett eller alle 3 spørsmål. Etter vel ½ times diskusjon, delte gruppene det de hadde diskutert og lagt vekt på. Det var veldig godt engasjement og tilbakemeldinger, og her er kjernen i det som kom frem:

 

Spørsmål 1: Hvordan er man en Rebekkasøster i praksis?

 

 • «Gå i seg selv», bli mer oppmerksom på egen væremåte.
 • Gjøre mot andre det vi vil andre skal gjøre mot oss. Øv på denne setningen, se deg selv i speilet.
 • Lytte - se hverandre
 • Gi positive tilbakemeldinger
 • Være ærlige, høflige, hilse, smile
 • Respekt – vi er avhengige av hverandre
 • Ikke snakke negativt om hverandre
 • Er tie å samtykke?
 • Være romslige
 • Bruke mer det vi har 2 av enn det vi har 1 av (ører, øyne, hender)
 • Ta vare på hverandre
 • Bli flinkere til å inkludere nye søstre
 • Bruke tid på hverandre

 

Spørsmål 2. Hva kan jeg og hva kan logen gjøre for å gjøre en forskjell for våre medmennesker?

 

 • Oppsøke foreninger etc som organiserer besøksvenner, mye ensomhet blant folk.
 • Sykehusverter (Røde Kors)
 • Vise respekt
 • Utadvendt arbeid – gi av vår tid

 

Spørsmål 3. Forslag til innhold/påfyll i våre ettermøter?

 

 • Være sammen
 • Diskusjonsrupper som i dag (23.01.19) gjerne 1-2 ganger i året.
 • Få en «filosof» til å snakke om den gyldne leveregel
 • Etisk betingede møter
 • Sosialaftener som vinkurs, osteaften, kurs om kvinnekroppen, blomsterkurs, quiz
 • Div. samfunnsaktuelle temaer (fra politi, helsevesen etc)
 • Stafettpinne - en søster presenterer et tema/innlegg/hobby, gir stafettpinnen videre til en annen søster (som Karen Jeppe)
 • Bevisstgjøring – foredrag

 

Kvelden ble veldig fin, det var lærerikt og mange tilbakemeldingene om at søstrene likte dette. Vi skal gjøre det igjen, og S&E vil følge opp i et ettermøte til våren, enten med nytt tema evt foredrag.

 

Søster Randi Westvik ga oss et fint dikt i avslutningen av møtet:

 

«Har du kjærlighet til ditt mål.

Har du vilje av stål.

Legger du godviljen til,

får du til det du vil».

 

Takk til alle for en alle tiders kveld med godt engasjement som bl.a. kunne høres på lydnivået i spisesalen.

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Merete M.J.