Av: Merete M. Johnrud

 

«Nevnd for styrkelse og ekspansjon» har sammen med alle søstrene satt temaet på dagsorden: «Hvordan bli en bedre Rebekkasøster, Hva kan vi som logesøstre gjøre for andre og Forslag til tiltak/innhold i våre ettermøter». På ettermøtet 23.01.19 var det et fantastisk engasjement og vi fikk veldig mange gode innspill og forslag (se referat som ligger på vår hjemmeside).

 

Det var nå tid for oppfølging/oppsummering og videre plan, og temaet var igjen oppe på ettermøtet 27.03.19, og det var ca 40 søstre til stede. Referatet lå ved hver kuvert, ikke alle hadde vært på møtet 23.01.  samtidig som det er fint å bli påminnet om hva vi snakket om og tok opp sist.

 

Etter en liten innledning og en gjennomgang av referatet, ble det oppfordret til en prat med den/de søstrene som en satt nærmest rundt bordet: Har noe skjedd med oss selv siden møtet i januar? Hva er viktig i relasjon til andre mennesker? Tenker vi mer over hvordan vi oppfører oss? respekt for andre osv. Det ble en god diskusjon rundt bordet og mye ble luftet mellom søstrene. OM Marit delte noen tanker fra inspirasjonsmøte som hun og flere søstre hadde vært på i februar.

 

Hva gjør vi videre?

Søster Emmy van der Zalm, leder av «Styrkelse og ekspansjon», informerte om turen til Oslo 18. til 20. oktober 2019. Lister for påmelding ble sendt rundt. Fristen i forhold til bestilling av hotellrom er allerede i slutten av mars, så derfor måtte vi har bindende påmelding nå. 33 søstre har meldt seg på turen, veldig bra.

 

På ettermøtet 8. mai vil UM Benedikte Vonen holde foredrag som har tittelen «Oppfører vi oss som folk»? Det er med utgangspunkt i et foredrag som ble holdt i logen i Kristiansand og som hun vil tilpasse til oss.

 

Stafettpinnen: Et innspill til ettermøte etter en ide fra logeturen til Danmark. En søster holder et innlegg, forteller om noe hun brenner for, noe som kan inspirere oss, etc. Søster Ragnhill Gabrielsen ble utfordret til å starte stafetten og fikk overlevert en helt ny stafettpinne som var laget for Fortuna og for oppdraget. Ragnhill skal holde sitt innlegg på ettermøtet 22. mai.

 

Alle innspill og ideer vi har fått, vil bli overlevert til det neste kollegiet som igjen oppfordres til å bruke stoffet som søstrene aktivt har kommet frem til. Det vil bli nye ettermøter med foredrag, nye diskusjonstemaer og sikkert også hyggelige innslag i form av sosialaftener og underholdning. Vår loge har så mange kreative søstre og her har vi godt utgangspunkt for mange fine ettermøter.

 

Søstrene oppfordres også til å følge med på nettsidene. Her blir det lagt ut mye informasjon både før og etter møtene. Det vil stadig bli mer aktuelt å informere i tillegg på vår hjemmeside, både med tekst og bilder.

 

Takk til alle for en fin kveld, først med gradspassering til «Det gode vennskaps grad» for 4 søstre. Deretter ettermøtet med mange gode samtaler rundt bordet.

 

Stafettpinnen overrekkes søster Ragnhill

 

 

Bordet er dekket til vårfest

Diskusjon rundt bordet