Overmestrene (lederne) i byens to Rebakkaloger av Odd Fellow Ordenen, Marit Myhre Auestad, 51 Fortuna og Janne Magelssen, 93 Kaprifol, kunne sist tirsdag overrekke en sjekk pålydende kr 24.000 til Kirkens Bymisjon i Arendal.

Gaven er en jubileumsgave i anledning Odd Fellow Ordenens 200-årsjubileum i 2019.

En viktig del av Odd Fellow-logenes utadrettede virksomhet er å bidra, for det meste økonomisk,  til noen som måtte trenge det, det være seg lokalt eller sentralt.

Sentralt har alle landets Loger gått sammen om å samle inn minst 25 mill. kr som bidrag til bygging av ny redningsskøyte, RS Odd Fellow lll. Den er nettopp sjøsatt, og besøker Arendal 15.05., på signingsferd til sin nye hjemmehavn i Bodø.

RS Odd Fellow lll vil 15.05. ligge i Pollen fra kl 18.00 – 20.00, hvor det på Kanalplassen vil bli diverse program, og mulighet for å komme om bord for å bese denne flunkende nye skøyta. Arrangementet er åpent for alle.

Lokalt ble denne gangen Kirkens Bymisjon valgt ut som mottager av gaven fra de to Rebekkalogene i byen. En gave som ble satt svært stor pris på, og som det var en glede å kunne gi.

Vi ønsker dere i Kirkens Bymisjon lykke til med det viktige arbeidet dere gjør!

Janne Magelssen
Overmester i Loge 93 Kaprifol

 

Fra v. Kolbjørn Gunnarson, Marit Myhre Auestad, Janne Magelssen og Merete Haslund