Kjære Matriark.

Bruk tid på å vise mennesker rundt deg at du er glad i dem.

Eller like viktig: Å gi dem tid til å vise at de er glad i deg.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til leirslagning i den nye embedsperioden.

Vi gleder oss til å se deg.

 

Med matriarkalsk hilsen i 

Tro, Håp og Barmhjertighet

Hege Radtke Johansen

HM