Valgte nevnder

Nevnd for styrkelse og ekspansjon
Stor repr Arild Urdal
Eks OM Kjell Våge
Eks sekretær Eivind Topper
Eks OM Bengt Ø. Eriksen
Eks OM Arild Urdal (Vara)

Nominasjonsnevnd
Fung Eks.OM Magne Myren
Eks Storrepr Svein Skaufel
Br Morten Hedenstrøm
Br Leif Bjerke
Br John Roald Johansen
Eks storrepr Per Th. Pettersen(Vara)

Finansnevnd
Eks skattmester Peer Christian Nordby
Eks skattmester Hans Evert Støa
Eks skattmester Arne Palm
Eks sekretær Nils Hole (Vara)

Nevnd for etterlatte
Eks UM Bjørn Rune Karlsen
Br Tormod Sveli
Eks OM Reidar Moe Haakonsen
Eks skattmester Roar Jacobsen
Br Svein Jul Antonsen

Nevnd for hjelp og støtte
Eks Storrepr Per Th. Pettersen
Eks kasserer Paul Erik Pettersen
Br Tore Evensen
Eks storrepr Egil A. Henriksen
Br Knut Gundersen

Revisjonsnevnd
Br eks sekretær Nils Hole
Br eks skattmester Arne Palm
Br Peik Næsje

Utnevnte nevnder

Nevnd for omsorg
Br OM Tor Fjeld
Br Olav Thorkelsen
Br eks Kasserer Terje Karlsen
Eks storrepr Haakon Westby
Br Morten Hedenstrøm

Nevnd for anskaffelse
Insp Paul Wedzicha
Kasserer Jan Erik Runhovde
Br Ivar Syvertsen

Undersøkelsesnevnd
Eks OM Magne Myren
Eks OM Bengt Eriksen
Inspektør Paul Wedzicha
Br Tom E. Hansen
Br Helge Sagen
Br Rickard Kruse

Hjelpefond
Br UM Arild Sandvold
Br Knut Gundersen

Gerd og Walther Lindbergs fond
Eks Storrepr Egil A. Henriksen
Br Ernst Halvorsen
Eks OM Reidar Moe Haakonsen

Varnaposten
Eks Storrepr Per Th. Pettersen
Br Andrew Hansen
Br Jon Borge Johnsen
Br Tore Nygård

Nevnd for utenlandske loger
UM Arild Sandvold
Br. Terje Hatlen
Br Helge Sagen
Eks OM Arild Urdal

Nevnd for eks OM Jacob Sundbys grav
Eks OM Arild Urdal
Eks Kasserer Dag Helgesen
Eks Kasserer Jan Morgan Eriksen

Privatnevnden( Ref UM)
Br Ketil Johannessen
Br Christian Eriksen
Br Hans Kristiansen