Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon § 62
Eks. OM          Reidar Moe Haakonsen
Storrep.          Arild Urdal    
Eks. Sekr.       Bjørn R. Hansen
Eks. kass.       Paul Erik Pettersen
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen (vara) 

Nominasjonsnevnd § 63
Fung Eks. OM Tor Fjeld
Eks. Storrepr   Svein Skaufel
Eks. OM           Kjell Våge
Br.                   Tore H. Evensen
Skattm.           Tormod Sveli 
Eks. OM           Reidar Moe Haakonsen (vara)

Finansnevnd § 64     
Eks. Skattm.   Svein E. Løkke
Eks. Skattm.   Hans Evert Støa
Eks. Skattm.   Peer Christian Nordby
Eks. Sekr.       Arne Palm (vara)

Nevnd for etterlatte § 65
UM                  Arild Sandvold         
Br.                   Leif Bjerke
Eks. CM           Knut A. Gundersen
Br.                   Ketil Johannessen
Br.                   Hans K. Kristiansen

Nevnd for hjelp og støtte § 66

Eks. Storrepr.  Egil A. Henriksen
Eks. Storrepr.  Per Th. Pettersen
Eks. OM          Magne Myren
Eks. Kass.       Jan E. Rundhovde
Br.                    Richard Kruse

Revisjonsnevnd § 67 
Eks. Skattm.   Svein E. Løkke
Br.                  Erik Østby     
Eks. Sekr.       Nils Hole

Nevnd for omsorg § 69a
OM                 Bjørn Rune Karlsen
Eks. OM         Magne Myren
Eks storrepr  Haakon Westby
Eks. Insp.      Paul Wedzicha
Eks. OM         Bengt Eriksen 

 Nevnd for anskaffelse § 69 b
Eks. Insp.       Paul Wedzicha
Inspektør       Andrew Hansen
Kasserer        Helge Sagen 

Undersøkelsesnevnd § 69 c
Fung Eks. OM Tor Fjeld
Br. Organist    Tom E. Hansen
Eks. OM           Bengt Eriksen
Eks. Kass.       Terje Karlsen
Eks. Sekr.        Roger Madsen
Eks. kass.        Paul Erik Pettersen

Hjelpefond
UM                 Arild Sandvold
Eks. CM         Knut A. Gundersen
Eks. CM         Kjetil Dahl

Nemnd for utenlandske loger
Storrep.          Arild Urdal
UM                  Arild Sandvold
Br.                  Terje Hatlen
Kasserer        Helge Sagen

Gerd og Walter Lindbergs fond
Eks. Storrepr.  Egil A. Henriksen
Eks. OM           Kjell Våge
Br.                    Peik Næsje

Varnaposten
Eks. Storrepr. Per Th. Pettersen
Br.                   Jon Borge Johnsen
Eks. Sekr.       Nils Hole
Sekr.               Tore Nygård
Inspektør        Andrew Hansen

Nemnd for eks OM Jacob Sundbys grav
Storrep.          Arild Urdal
Eks Kasserer  Dag Helgesen
Eks Kasserer  Jan Morgan Eriksen