Varna

Nemnder 2015-2017

Publisert

 

Utnevnte nemnder for valgperioden 2015-2017

Nemnd for utadvendt arbeid.

Eks OM                  Kjell Våge
Br.                          Morten Hedenstrøm
Br.                          Kjetil Dahl
Br.                          Nils Hole
Br.                          Tormod Sveli

 

Nemnd for anskaffelser

Inspektør                Hans Even Støa
Insp. ass                Andrew Hansen
Br.                          Svein Juel Antonsen

 

Undersøkelsesnemnda

Fung. Eks. OM      Arild Sandvoll
Eks. OM                Tor Fjeld
Br.                          Kjetil Dahl
Br.                          Helge Sagen
Br.                          Oddvar Günther
Br.                          Sveinung Falk Løkke
 

Gerd og Walther Lindbergs fond

Eks OM                Kjell Våge
Br.                        Egil A. Henriksen
Sekretær              Peik Næsje


Nemnd for Eks OM Jacob Sundbys grav

Eks. OM               Arild Urdal
Br                         Jan Morgan Eriksen
Br                         Thor Helge Saastad

 

Privatnemnd

UM                        Tore Nygård
Br                          Svein E. Løkke
Br.                         Oddvar Günther
Br.                         Svein Falch Løkke
Br.                         Odd Arthur Elstad
Br.                         Vegard Andersen
Br.                         Rolf Nissen
Br.                         Rolf Lia

 

Nemnd for omsorg

Eks DSS               Paul Narum
Br.                        Jan Morgan Eriksen
Br.                         Svein Juel Antonsen
Br.                         Geir Walås
Br.                         Hans Thore Herrød

 

Nemnd for utenlandske loger

Eks OM                 Arild Sandvold
UM                        Tore Nygård
Br.                          Helge Sagen
Br.                          Terje Hatlen

 

Varnaposten

Eks OM                  Per Th Pettersen
Eks OM                  Tor Fjeld
Br.                          Nils Hole
CM                         Jon Borge Johnsen
Br.                          Fredric Nygård

 

Valgte nemnder for valgperioden 2015-2017

Nemnd for styrkelse og ekspensjon

Storrepr                 Bengt Ø. Eriksen
Eks OM                 Tor Fjeld
Eks OM                 Bjørn S. Engseth
Br.                         Tormod Sveli
Br.                         Geir Bekkensten

 

Finansnemnd

Br.                        Hans J. Gulland
Br.                        Jan E. Runhovde
Br.                        Nils Hole
Br.                        Knut Gundersen (vara)

 

Nemnd for hjelp og støtte

Fung Eks OM     Arild Sandvold
Eks OM               Kjell Våge
Eks CM               Espen Pollen
Br.                       Hans Even Støa
Br.                       Thore Olavesen

 

Nominasjonsnemnd

Fung Eks OM       Arild Sandvold
Eks OM                Kjell Våge
Br.                        Nils Hole
Eks OM                Magne Myren
Br.                         Espen Pollen
+ vara

 

Nemnd for etterlatte

Br.                       Bjørn Ragnar Hansen
Br.                      Vegard Andersen
Br.                     Leif Bjerke
Br.                     Christian Eriksen
Br.                     Knut Fristad
Br.                     Paul Erik Pettersen (utnevnt)
Br.                    Andrew Hansen (utnevnt)
 

Revisjonsnemnd

Br.                    Tormod Sveli
Br.                    Svein E. Løkke
Br.                   Hans Even Støa