Varna

Nemnder 2017-2019

Publisert

Valgte nemnder for valgperioden 2017-2019

Nemnd for logens styrkelse og ekspansjon
Stor. Rep.  Kjell Våge
Br.              Morten Hedenstrøm
Br.              Peer Christian Nordby
Eks. OM     Arild Sandvold
Eks. OM     Bjørn Rune Karlsen (vara)

Nominasjonsnemnden
Eks. OM     Arne Palm
Stor Rep.   Kjell Våge
Br.              Nils Hole
Eks. OM     Magne Myren
Br.              Espen Pollen
Eks. OM     Bengt Øivind Eriksen (vara)

Finansnemnden
Br.              Hans Jørgen Gulland
Br.              Jan Erik Runhovde
Br.              Nils Hole
Br.              Knut Arvid Gundersen (vara)

Nemnd for etterlatte
Br               Helge Sagen
Br.              Paul Erik Pettersen
Br.              Andrew Hansen
Br.              Christian Eriksen
Br.              Knut Fristad

Nemnd for hjelp og støtte           
Br.              Tore Olavesen                           
Br.              Hans Evert Støa             
Br.              Espen Pollen           
Eks. OM     Arild Urdal
Eks. OM     Arne Palm

Revisjonsnemnden
Br.              Geir Walås
Br.              Hans Evert Støa
Br.              Peer Christian Nordby
 

Utnevnte nemnder for valgperioden 2017-2019

Nemnd for utadvendt arbeid   
Br.              Morten Hedenstrøm
Br.              Ketil Johannessen  
Br.              Kjetil Dahl    
Br.              Nils Hole 
Eks.OM      Arild Urdal (vara) 

Privatnemnd  
U.M.           Helge Sagen 
Br.              Rolf Nissen
Br.              Oddvar Günther
Br.              Viggo Andresen 
Br.              Knut Fristad
Br.              Odd Elstad
Br.              Lars Heggland
Br.              Jørgen Thorkelsen 
Br.              Ivar Syversen
Br.              Hans Jørgen Gulland (vara)
Br.              Vegard Andersen (vara)

Nemnd for anskaffelse 
Br.             Hans E. Støa
Br.             Paul Wedzicha 
Br.             Svein Juel Antonsen

Nemnd for omsorg
Eks. OM    Arild Sandvold 
Br.             Jan Morgan Eriksen  
Br.             Svein Juel Antonsen    
Br.             Geir Walås  
Br.             Hans Thore Herrød

Undersøkelsesnemnd 
Eks. OM    Arne Palm 
Eks. OM    Magne Myren
Br.             Kjetil Dahl
Br.             Ernst Halvorsen
Br.             Oddvar Gûnther
Eks. OM    Arild Sandvold       

Nemnd for utenlandske loger
Br.             Terje Hatlen
Br.             Helge Sagen 
Eks. Om    Arild Sandvold   
Eks. OM    Arne Palm                                                  

Gerd og Walter Lindbergs fond 
Eks. OM    Kjell Våge 
Eks. OM    Egil Henriksen
Br.             Peik Næsje     

Informasjonsnemnd 
Eks. OM    Arne Palm
Br.             Nils Hole 
Br.             Jon Borge Johnsen
Br.             Per Th. Pettersen
Br.             Lars Heggland

Nemnd for Eks. OM Jacob Sundby
Eks. OM    Arild Urdal 
Br.             Svein Juul Antonsen
Br.             Thor Helge Saastad