Varna

Program jubileumsmarkeringen den 26. mai 2009

Tirsdag 26. mai fyller vår loge 75 år. Dette vil vi markere.
Allerede har vi avviklet en vellykket kirkekonsert, jubileumsskriftet er gått i trykken, festloge og festmøte venter den 6. juni.

På selve stiftelsesdagen, 26. mai, legger vi opp til følgende.

Kl 08.00   Samling i  salongen. Odd Fellow flagget henges ut.         Kaffe serveres.

Formiddag : Bringe ut blomsterhilsen til alle enkene.(Her håper vi på frivillige til å kjøre ut blomster)

 Kl.19.00 : Minnestund på gravplassen til vår første Overmester, Jacob    Sundby. Minneord og blomsternedleggelse.

 

Jubileumskomiteen