Disse dagene hadde vi besøk av 26 gjester fra Sverige. Tirsdag 15.mai
hadde vi logemøte. Etter møtet åpnet vi salen også for damene og fremførte
spillet Smeden. På ettermøtet var vi 76 personer til bords. En meget velykket kveld.
Onsdag 16.mai ble det sightseeing på våre svenske venner.
17.mai hadde vi ordnet billetter til Slottsplassen og hadde servering i C-lobby for
våre gjester.
Et meget hyggelig besøk fra våre venner i Sverige, som fikk oppleve en flott 17.mai
med godt vær og feststemning.