Denne kvelden hadde vi også besøk av 10 brr. fra Sarpsborg - Loge 100 Olav Haraldsson. Det ble gjennomført en flott seremoni og et prikkfritt spill inne i salen.

På ettermøtet var det taler fra OM Rolf Akeren, OM Thorbjørn Borge, br. Bjørnar Berg på vegne  av resipiendene og br. Odd Rustad på vegne av fadderene.

Br. Reidar Heesch fikk overrakt blomster ifm sin 70 års dag 18.august 2012