Foran fra venstre: Storrepr. Bjørn A. Johnsen, Eks HP Kåre Rogne, HP Sjur Bakken, YP Bernt Gjøsund, 1. HM Kai - Haftor Olsen

Bak fra venstre: Sekretær Martin Sunde Almqvist 2. HM Vidar Stokvik, Skm Kåre Lødding