Valgte nemnder

Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon
Stor. Rep.  Kjell Våge

OM            Tormod Sveli
Kap.           Peer Christian Nordby
Skm.          Sveinung Falch Løkke

Br.              Morten Hedenstrøm
Br.              Jon Andre Skjelbred              
Eks. OM     Arild Sandvold (vara)

Nominasjonsnevnden 
Eks. OM    Tormod Sveli
Stor. Rep.  Kjell Våge

Br.             Nils Hole
Eks.OM     Magne Myren
Br.             Espen Pollen
Eks. OM    Bengt Øivind Eriksen (vara)

Finansnevnden
Br.       Hans Jørgen Gulland
Br.       Jan Erik Runhovde
Br.       Nils Hole
Br.       Knut Arvid Gundersen (vara)

Nevnd for etterlatte
Br.              Ketil Johannessen
Br.              Paul Erik Pettersen
Br.              Andrew Hansen
Eks.OM.    Arne Palm
Br.             Terje Karlsen

Revisjonsnevnden
Br.       Geir Walås
Insp.    Hans Evert Støa
Kap.    Peer Christian Nordby


Utnevnte nemnder

Nemnd for utadvendt arbeid                                                   Privatnemnd
CM           Morten Hedenstrøm                                                  U.M. Ketil Johannessen  
UM          Ketil Johannessen                                                       Br. Knut Ljungberg
Br.           Kjell Hasle                                                                    Br. Jon Andre Skjelbred
Br.           Nils Hole                                                                       Br. Viggo Andresen (reserve)
Eks.OM   Arild Urdal                                                                    Br. Eirik Bårdslistuen
                                                                                                     Br. Odd Elstad
                                                                                                     Br. Fredrik Nyrud Aasgaard
                                                                                                     Br. Mats Persson

Nemnd for anskaffelse                                                           Nemnd for omsorg
Br.            Hans E. Støa                                                             Br. Peer-Christian Nordby (leder)
Br.            Paul Wedzicha                                                          Br. Jan Morgan Eriksen
Br.            Jørn Injar                                                                   Br. Arild Sandvold
   
                                                                                                Br. Geir Walås
                                                                                                   Br. Lars Erik Sundet

Nemnd for utenlandske loger                                               Informasjonsnemnd
Br.  Terje Hatlen                                                                        Herold  Arne Palm
OM  Helge Sagen                                                                     Br.           Nils Hole    
Eks. Om Arild Sandvold                                                            Br.          Steffen Thamdrup
Eks. OM Arne Palm                                                                  Br.          Per Th. Pettersen
                                                                                                 Eks OM Tormod Sveli

                                                                                                 Br.          Morten Hedenstrøm                    

Gerd og Walter Lindbergs fond                                 
Eks. OM  Kjell Våge                                                                      
Eks. OM  Egil Henriksen   
Br. Peik Næsje    

Nemnd for Eks. OM Jacob Sundby
Br.          Svein Juul Antonsen
Br.          Viggo Andresen
Br.          Jan Erik Runhovde