Embedskollegiet 2015-2017:

Foran fra venstre: UM Marry Toftaker, OM Gerd S. Måren
Bak fra venstre: Sekr. Maj Eli Bakken, Skattmester Evy Hokseng og CM Ingrid D Jørgensen.