Embedskollegiet 2017-2019:

Foran fra venstre: UM Ingrid Drevland Jørgensen, OM Marry Toftaker
Bak fra venstre: Sekr. Rita Engum, Skattmester Hanne Snøve og CM Marit Lien.