Torsdag 28.02.19 fikk vi oppe i logesalen et overraskende besøk etter at møtet var lukket.  4 brødre fra loge 42 Humanitas hadde tatt turen hit til Oppdal for å fremføre for oss spillet "Smeden"  

 

OM Marry Toftaker omkranset av aktørene fra loge 42 Humanitas