Sluttforhandlingene ble gjennomført i løpet av 5 timer i Odd Fellow huset i Stortingsgata 28, Oslo. Det meste var godt forberedt på forhånd, men mange kostnader og detaljer i kontraktene ble avklart i møtet, og forhandlingene holdt i perioder høyt engasjement fra begge parter.

Med disse to eierseksjonene, samt bruksrett til garderobe og toalett, har logene i Oppdal tilstrekkelige arealer for nye ordenslokaler, spiseal, salong, kjøkken og tilhørende rom. 

 

 

 

 

 

 

 

DEN 23. AUGUST 2013 BLE LOKALENE VERDIG INNVIET AV STOR SIRE MORTEN BUAN OG HANS STOREMBEDSMENN. PGA STOR DELTAGELSE BLE DET GJENNOMFØRT TO INNVIELSER, MED TILSAMMEN 150 DELTAKERE.