logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 48 Duen

 Logeåret 2017

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ingunn Dyhre
OM


Loge nr. 48 Duen
Stiftet den 26.05.1972
Neste møte:
03.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no