Storrepresentant     Kjell Våge
Eks. OM                    Tormod Sveli

Valgte embetsmenn.

OM.                 Helge Sagen
UM.                 Ketil Johannessen
Sekr.                Peik Næsje
Skm.                Andrew Hansen
CM                  Morten Hedenstrøm
Kap.                Oddvar Günther

Utnevnte embetsmenn.

OM  H.ass        Jan Erik Runhovde                          
OM  V. Ass       Viggo Andresen 
UM  H.ass        Rolf Nissen
UM  V.ass        Odd Arthur Elstad
CM   H.ass      Peer-Christian Nordby      
CM   V. Ass     Espen Pollen
Arkivar             Sveinung Falck Løkke
Ytre Vakt         Jostein Endresen
Indre vakt        Paul Wedzicha
Inspektør         Hans E. Støa                                     
Insp.ass          Jørn Injar                                                      

Musikk Ansv.   Kjetil Dahl, Arild Urdal, Steffen R. Thamdrup, Paul Narum, Arne Palm
SA. Eldste       Jan Morgan Eriksen
Fører               Kjetil Dahl
Herold             Arne Palm