Embetsmenn 2017 – 2019

Storrepresentant   Kjell Våge
Eks.OM                 Arne Palm

Valgte embetsmenn.

OM.                 Tormod Sveli
UM.                 Helge Sagen
Sekr.                Peik Næsje
Skm.                Sveinung Falck Løkke
CM                  Jon Borge Johnsen

Utnevnte embetsmenn.

OM  H.ass       Nils Hole                                                       
OM  V. Ass      Knut Fristad                                      
UM  H.ass       Jan Erik Runhovde                           
UM  V.ass        Jørn Injar                                                      
CM   H.ass      Morten Hedenstrøm
CM   V. Ass      Oddvar Günther                                           
Kapellan         Peer-Christian Nordby      
Arkivar            Geir Walås
Ytre Vakt         Asbjørn Eriksen                                            
Indre vakt       Andrew Hansen                                           
Inspektør       Hans E. Støa                                     
Insp.ass         Svein Jul Antonsen                           
Organist          Tom Hansen

Musikk Ansv.  Kjetil Dahl
SA. Eldste      Arild Urdal
Fører               Kjetil Dahl