Drofnum

Landsaken 2017- 2019

Publisert

Landssaken 2016 – 2019 – Elvefestivalen.
 
Som dere ble orientert om på onsdag denne uken, vil vi også i år ha en stand ved bybroen på Bragernessiden under Elvefestivalen lørdag 25. august mellom kl 10 og 15.
Vi ønsker at noen frivillige kan stille opp sammen med de tre øvrige loger i Drammen for salg av pins, vafler og kaffe. Dette blir en hyggelig sammenkomst hvor formålet er å samle inn penger til vår Landssak. Ta kontakt med Storrepresentant Steinar B. Syvertsen på tlf 922 92 835 for din påmelding.
 
Landssak 2016 – 2019. 
Et kort resyme om Landssaken  - Vår Orden fyller 200 år 26. april 2019. Det er bestemt at vi skal samle inn som vår Landssak 2019 – 2019, ca 25 mill til en ny redningsskøyte til Redningsselskapet. Båten vil få navnet Odd Fellow III. Dette fordrer at vi samler inn kr 1 000 pr søster/bror innen utgangen av året 2018. 
 
Alle bidrag fra søstre/brødre over kr 500 gir rett til skattefradrag med i år 23% av betalt beløp.
Konto nr for dette formål i vår loge er 2200 09 478640.
 
I tillegg kan brødrene gå inn på vår Facebook-side for Landssaken i vår loge og følge med her.