Nevnd for utadvendt arbeid
Willy Hauge                          

Kenneth Eliassen-Winje      
Alf Brekken                            
Per Blix                                   
Arne Reiersen                       
Roger Nybakk                       

Nevnd for omsorg
Søren Ingvald Voie
Finn Axel Hartviksen
Jan Kristoffersen
Georg Strand
Jan Wang

Nevnd for anskaffelser
Roger Abrahamsen   
Eirik Eidissen
Terje Wolden


Privatnevnd

Jan Kristoffersen
Jan Robert Simonsen