Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre eit interessant og lærerikt høsttermin 2021!
Vellmøtt til våre logemøter til vårtermin i Ordenhus i Straumgjerde.


                                                                               

 
Med søsterleg helsing i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Haldis Aursnes -  OM