I møtet opplyste OM Roger Haugli at det blir fire møteendringer utover våren. Møtet 16. mars endres fra gradsplassering til DGVG 0+ til 0+. Møtet 30. mars endres fra arbeidsmøte til gradsplassering til DGVG, samt at møtet 27. april endrest fra 50 års VeJu til arbeidsmøte.

Under møtet mintes vi også br tor Jan Michaelsen som gikk bort 16. januar 2020. Michaelsen, født 1. februar 1943, ble innviet 27. mai 1986 og fikk DHSG 29. september 1987. Han ble innviet i Leir 14 Sørland i 1992 og fikk DKP i 1994. I 2011 fikk Tor Jan Michalesen sin 25 års VeJu.