Teodor Nørstebø-Vardal og Greta Gjerde Christiansen
Storrepresentanten og vinneren av 2. premien
Dommerpanelet

Begge er elever på realfag ved Greveskogen videregående skole, og begge framførte sine muntlige presentasjoner på glimrende engelsk.

På initiativ fra Den europeiske Storlogen, arrangerer Odd Fellow hvert år en reise for europeisk ungdom. Ungdomsturen kalles EYT (European Youth Tour). I år skulle elevene skrive et essay, lage en multimedia-presentasjon og så framføre den muntlig. Oppgavene skulle være basert på FNs bærekraftmål med fokus på MILJØ og KLIMA.

De to hadde løst oppgavene på hver sin måte, og begges presentasjoner var sterke og overbevisende. Dommerpanelet fikk en stor utfordring når det skulle velges, for egentlig hadde de ønsket å sende begge to til USA. Så gode var de! Men etter nøye overveielse valgte de Teodors besvarelse. Dommerpanelet la blant annet vekt på hans vinkling på bruk av romteknologi til jordobservasjon, internasjonal kommunikasjon, deling av informasjon og utdanning av barn og unge i grisgrendte strøk på jorden.

Det var to strålende og spente elever som ble kalt inn hver for seg for å høre resultatet av konkurransen. Begge fikk et diplom, og Elinda som ble nr. 2 ble veldig glad for premien på kr 500. Teodor kunne se fram til å bringe de gode nyhetene til sine foreldre nå rett før vinterferien.

Noe av hensikten med ungdomsreisen er at ungdommene skal få kontakt på kryss og tvers i Europa. Ungdomsreisen skal bidra til forståelse av hva FN står for. Det er to år siden Distrikt 8 Vestfold sist deltok på turen.

I fjor var det 39 deltakere fra 7 europeiske land som var med: 8 fra Norge, 6 fra Sverige, 5 fra Danmark, 2 fra Island, 3 fra Nederland, 7 fra Sveits og 8 fra Finland, pluss 6 ledere. Arrangør av ungdomsreisen (European Youth Tour - EYT) er Grand Lodge of Europe.

Storrepr Anne Sjuls Fjeld i Rebekkaloge nr. 28 Margret Skulesdatter hadde stått for forberedelsene til denne EYT-konkurransen. DSS Greta Gjerde Christiansen overrakte gaver og diplom.

Dommerpanelet besto av Eks OM Jan Steinar Lekva fra loge nr. 27 Kong Sverre, Eks OM Kari Støten Danielsen og Eks OM Jorunn Ourdahl Swift, begge fra Rebekkaloge nr. 28 Margret Skulesdatter.

Tekst og foto: Torill A. Roselin