Bjørn Hovland tok i mot gaven på vegne av Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Vi mottok også en gave fra dem.  En flott skulptur som heter «vi strekker oss sammen mot himmelen». 

Det var representanter fra enhetene i Kopervik og Haugesund tilstede under overrekkelsen.

Denne gaven blir gitt av Odd Fellow Nord-Rogaland i forbindelse med at Odd Fellow Ordenen i Norge i 2019 feirer sitt 200 års jubileum.  Odd Fellow Nord-Rogaland består av 14 enheter fra Sauda, Odda, Kopervik og Haugesund.  Vi ønsket å gi en felles gave fra alle enhetene og ser at Norsk Luftambulanse er en viktig aktør i vårt distrikt og kanskje spesielt for de stedene som har lang vei til sykehus. Norsk Luftambulanse legger ned et fantastisk arbeid for å være til hjelp for mennesker som kommer i nød.

I tillegg til denne felles gaven gir den enkelte enhet i Nord-Rogaland gaver til ulike hjelpe-organisasjoner i sitt lokalmiljø.  Vi har da fokus på å støtte lavterskeltilbud til mennesker som trenger ekstra støtte.  Gavene blir som regel gitt i forbindelse med julehøytiden, men vi erfarer at bruken av gavene strekker seg ut over hele året.

I løpet av 2019 har Odd Fellow Ordenen i Norge feiret sitt 200 års jubileum.  I forbindelse med jubileet har alle medlemmer i Odd Fellow Ordene i Norge samlet inn 25 mill. som et bidrag til byggingen av redningsskøyta ODD FELLOW III.  Redningsskøyta var på signingsferd fra Oslo til Bodø i vår. De startet fra Oslo i april og var på besøk i Haugesund på selveste 17. mai.  Da lå den til kai ved Utescenen til Scandic Maritim. Mange Haugesundere var på omvisning ombord i skøyta den dagen.

Vi mottok også en gave fra dem.  En flott skulptur som heter «vi strekker oss sammen mot himmelen».  Det var representanter fra enhetene i Kopervik og Haugesund tilstede under overrekkelsen