Br DSS, Eks Embetsmenn,  Embetsmenn og Embetsøstre, Gjester, Brødre og Søstre.
 

I kveld skal det   behørig markeres at den 30. oktober 1982, ble Odd Fellow Loge 105 Østhav  instituert i Vadsø med 67 brødre og 28 søstre til stede.  Det  skjedde etter at ivrige brødre hadde gått sine barnesko i og høstet lærdom av vår moder losje, nr 55 Varanger i Kirkenes
 
 
Logens fribrev ble av Storlogen med  Br SS Erik Evjen i spissen overrakt logens chartermedlemmer som var Br Jarle Johansen, Thor Wara, Aksel Niska, Inge Borgen og Per Einar Fiskebeck. Vi har gleden av å ha fire av disse med oss her i dag. Br Inge Borgen døde dessverre i 1986.
 
 
Br Jarle Johansen ble logens første valgte OM og sammen med seg i kollegiet fikk han de valgte embetsmenn: br. Thor Wara som UM, Gunnar Niska som Sekretær,  Roald Pleym som SKM og Knut Enochsen som KAS.  Med unntak av br Gunnar Niska, som også døde i  1986, er dette første kollegiet samlet her i kveld. 
 
 
Før egen loge ble et faktum, var det på slutten av 70-tallet en hektisk verving av brødre fra Vadsø til Loge 55 Varanger i Kirkenes. Br Jarle Johansen og Peder J Fiskebeck var de sentrale i dette arbeidet. Det ble en naturlig følge at det den 14. mai 1980 ble etablert en broderforening i Vadsø. Etableringen ble behørig feiret med 22 brødre fra Vadsø samt ca 60 brødre og søstre fra logene i Kirkenes, 55 Varanger og 33 Corona til stede. Den gang DDSS Rolf W Olsen ledet begivenheten. Veien fra broderforening til egen losje ble ikke lang da egen loge ble etablert etter 1,5 år.
 
 
Det var den gang med stolthet, og ei heller ikke med så lite vemod at Loge105  Østhav fikk  status som egen loge med eget navn og eget arnested.  Stolt fordi en på så kort tid hadde maktet å rekruttere så mange ivrige brødre at en fullverdig losje kunne innvies med kvalifiserte brødre i alle viktige verv og posisjoner.
 
 
Vemodig fordi det nære og gode vennskap og de tette relasjoner som var knyttet mellom brødre i 55 Varanger og 105 Østhav ikke lengre kunne pleies så tett og så ofte som før. Uten forkleinelse for noen andre brødre, må det være tillatt nå nevne nestorer som Br. Jarle Johansen og Br Peder Fiskebeck som viktige pådrivere i framdriften mot egen loge i Vadsø. Br Jarle er sammen med oss i dag, br Peder var invitert, men kunne dessverre ikke være med oss i dag av helsemessige grunner. Peder har imidlertid bedt meg hilse til losjen og spesielt til brødre han har hatt nære forbindelser med i den tiden vi nå minnes.
 
 
Navnene på øvrige Vadsø-brødre som startet logen fremgår på den plaketten som henger på Skorsteinen her i festsalen.    Selv om det ble atskilte loger har begge logene i ettertid søkt å ivareta båndene mellom logens eldre og yngre brødre. Det så vi sist, den 2.november i år da hele 15 av våre brødre deltok og gjennomførte innvielse i loge 55 Varanger. Dette som et ledd i de årlige visitter vi har hos hverandre og hvor den gjestende loge styrer møtet i loge salen. Dette er en meget fin måte å pleie broderskap på, mellom brødre i geografisk atskilte loger. Personlig synes jeg det er fint og oppleve at også yngre brødre finner sammen på en slik måte at jeg er sikker på at samarbeidet mellom 105 Østhav og 55 Varanger kommer til å holde fram også i ettertid.
 
 
Hvordan har Loge 105 Østhav det i dag? Jo logen drives og brødrene trives, ja, vi har trivdes så godt at vi i en periode nok har glemt å sikre etter vekst av brødre.  Men noen fine brødre har vi fått også den siste tiden, og nå er vi igjen på hugget og har registrert flere yngre som er interessert i Odd Fellow. Derfor er jeg ikke lengre urolig for at ikke fremtiden sikres også i Loge 105 Østhav. Vi kommer til å få en travel vinter i logen. Honnør til brødrene for det arbeidet som er gjort så langt i høst.
 

Så kan en spørre: Hvorfor være med i en Odd Fellow loge? De flestes hverdag er i dag belagt med mange gjøremål og forpliktelser. Tempoet i jobb kan være høgt, kravet til omstilling og effektivitet er belastende. Fritiden for mange er også preget av å være deltakende på flere arenaer.  Så også den delen av døgnet kan bli anmasende og oppleves stressende. Spesielt for barneforeldre. Hvor skal en så få tid til seg selv hvis nå TV apparatet også blir et must.
 
 
Jo, her kommer logen inn. I logen er det ingen tempokrav, her er det ikke politiske eller religiøse diskusjoner. Ingen kontroversielle jobb saker som krever svar der og da! Heller ingen krav om å få med deg verken det ene eller det andre av kveldens TV underholdning for slik å være oppdatert til neste dags temadiskusjon på jobben. Nei, logen er et fristed. Her har vi en stille ”andakt” for oss selv.
 
 
Vi lytter og absorberer det vi føler for denne kvelden, og går noe forbi, så er det nye kvelder der vi tar med det vi mediterte oss bort fra i dag.  Det hersker ro og harmoni og hele den øvrige verden er oss fjern. Da lades umerkelig batteriene og når vi går hjem etter en hyggelig kveld i logen, merker vi at vi kan ta fatt på neste dag med lett sinn og friske krefter. Derfor er min oppfordring at: Du skal absolutt gå i logen når du føler deg sliten eller utafor og ikke har lyst å gå dit. Bare prøv det, og kom så og fortell meg det dersom du ikke fikk den opplevelsen jeg nettopp har beskrevet. 
 

Er vi da bare oss selv nok?    NEI ! Loge Østhav er engasjert i sosialt betonte Landssaker som Storlogen gjennomfører. Vi har deltatt i prosjekt SOS barnebyer Vi bidrar i Finnmarkslosjenes engasjement i Nordvest Russland Også lokalt følger vi med og bidrar der vi ser behov. Men i god Odd Fellow ånd er vi ikke fokusert på å markedsføre våre engasjement i unødig stor skala. 
 

Loge 105 Østhav er altså 25 år. Ingen høg alder når vi tenker på at vår moderloge 55 Varanger i år feiret sine 50 år. Det har likevel skjedd mye i logen på de 25 år. Medlemstallet i dag er på 48 medlemmer. Totalt har   vel 60 medlemmer blitt tatt opp hos oss. Noen er falt fra etter å ha endt sin vandring blant oss, andre har flyttet.   I løpet av de 25 år har logen hatt tilhold på to andre steder, som broderforening i IL Norilds klubblokaler, som egen loge i Sivilforsvarets bygg før vi den 8.februar 1986 fikk innviet vårt eget logehus her i Amtmanngata 17 med 67 brødre og 28 søstrer  til stede. Innvielsen av eget hus forgikk med stor festivitas, og under ledelse av Ordenens Store Sire Erik Evjen og hans Stor Marsjall Oddvar Storm-Andersen.
 
 
 Det er lagt ned ganske mange dugnadstimer både fra Rebekka søstrene og Brødrene i logene for å få til huset slik det fremstår i dag. Fortsatt lever dugnadsånden og ting skjer i kjelleretasjen. Primus motorer i dette arbeidet har alltid vært våre pensjonister som utrettelig har gått løs på og gjennomført prosjektene. Ja, også brødre med vanlig arbeidsdag har trådt til på ettermiddager og kvelder for at målene skulle innfries.
 
 
Logen er disse ildsjeler meget takknemlig, - for uten deres innsats ville vi neppe kunne avholt dette vårt jubileum her i egne lokaler. Når vi også vet at brødrene underveis har bidratt ved å gi av seg selv eller bruke sine evner til å skape hygge for sine brødre på logekveldene, må vi kunne si at logen får frem det beste i oss.  Vi vil senere i kveld få bevis på noe av det som brødrene har bidratt med. 
 

Når vi i fortsettelsen tar fram det beste i oss som logebrødre er jeg sikker på at vi skal holde loge 105 Østhav i hevd også i fremtiden, og måtte flere av oss få gleden av å feire en vital 50 åring om 25 år!
 

Så til slutt: Takk til komiteen som med sin solide innsats har gjort  mulig den festaften vi nå er godt inne i. De har i sann broderånd engasjert seg skikkelig for å kunne tjene sin loge på en viktig kveld som denne! For de som vil ha en grundigere innføring i vår loges utvikling, viser jeg til det jubileumsheftet som er utarbeidet med stø hånd av br Per Einar Fiskebeck. 
 

Da sier jeg Gratulere med dagen, og jeg ber forsamlingen være med på en skål for en hyggelig og minnerik kveld! 
 
Johnny Sundkvist OM