I lys av utviklingen rundt Corona-virus, smitterisiko og spredning av viruset hos befolkningen, må vi i Odd Fellow Ordenen ta vare på oss selv og familien og unngå smitte / smittespredning til andre. Mange medlemmer og andre i samfunnet kan ha underliggende sykdommer som medfører stor helsemessig risiko ved smitte.

Vi har alle et samfunnsansvar til å gjøre alt for å begrense smittespredning og må følge rådene fra FHI og helsenorge.no og råd fra myndighetene som til en hver tid kommer ut.  Her kan du følge med på smittespredning i Norge.

Vi håper at vi med dette kan bidra til å begrense smittespredning i tråd med FHI sin intensjon og ønsker alle det beste i en utfordrende tid fremover.

Til orientering - Loge 135 Merdø sine logemøter i september 2020 er avlyst grunnet økende smittespredning i Norge.