Stor Sire har besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020. 

Se vedlagte Nytt fra Storlogen.

Ta vare på hverandre – bruk telefonen – og følg myndighetenes råd.

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan

Stor Sire

 

Reneè B. Backer                                                                                             Jon Erik Holm
Stor Sekretær                                                                                                   Stor Sekretær