Nytt fra Storlogen mars 2020.  Informasjon til logene.

Korona virus effekt og konsekvens Stor Sire har besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020.  Vi ber alle etterkomme myndighetenes råd og veiledning. Vi står i en alvorlig situasjon og mange kan føle seg alene og er bekymret. Det er derfor viktig at vi opprettholder god kontakt med våre søstre og brødre, med spesielt fokus på våre eldre, syke og enslige. Ta en telefon, kanskje kan vi bidra med noe, for noen er det å ha kontakt med noen andre verdifullt.

Vi forutsetter at enhetenes kollegium er i virksomhet. Fysiske møter bør begrenses, men vi anbefaler bruk av andre kommunikasjonshjelpemidler.

 Protokoll fra avlyste møter. Selv om møter ikke gjennomføres før til høsten, er det viktig for enhetenes historie å skrive en kortfattet protokoll med en kort informasjon om utviklingen i Koronapandemien, lokale tiltak, rapport fra logens nevnd for omsorg, informasjon om avdøde søstre/brødre, søknad om medlemskap, søknad om å tre ut av Ordenen etc. Sekretær sender melding til medlemmene med beskjed om at ny protoll er skrevet og tilgjengelig i Min Focus

NOFA Symposiet i Bodø.   Symposiet er besluttet utsatt til 2021 og ny dato er 18.-20.juni 2021 i Bodø. De som har bestilt hotell må selv avbestille snarest og senest innen 10. april

 European Youth Tour. Odd Fellows ungdomsreise er også utsatt til neste sommer.

 Styrkelse og ekspansjon.Selv om vi er i en meget utfordrende situasjon, må vi se fremover. Det vil komme en ny hverdag og vi må sikre oss at Ordenen er klar til å virke også i fremtiden. Stor Sire har, i samråd med Storlogens embedskollegium, utnevnt en ny Spesial Deputert Stor Sire, Eks OM Eva Britt B Haaland.  Hun skal, sammen med et utvalg, kartlegge hvordan det jobbes med styrkelse og ekspansjon i de logene som er gode på dette. Ut fra dette skal man utvikle og tilgjengeliggjøre verktøy, veiledninger og annet som kan tas i bruk. SDSS Britt Eva B Haaland skal lede dette arbeidet i tett samarbeid med Kunnskapsnevnden og dets leder, SDSS Per Arild Nesje.

 Vi søker å holde kanselliet operativt i tiden fremover og yte best mulig service i en utfordrende tid.

 Ta vare på hverandre – bruk telefonen – og følg myndighetenes råd.

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan

Stor Sire

 

Jon Erik Holm                                                                                    Renée Baanrud Backer
Stor Sekretær                                                                                   Stor Sekretær