Gode brødre i 61 Terje Vigen.

 

Vår organist Normann Årsbog har lansert en glimrende ide, som vi håper alle vil
støtte opp om. I disse Korona-tider har vi dessverre ingen logemøter å glede oss 
til og ingen brodermåltider med vår kjære lettsaltede og tilhørende drikke. 
Bror Normanns ide var at vi skal gi et brodermåltid i form av prisen vi betaler
på NOK 250 til Frelsesarmeen i Arendal. 
Dette er en organisasjon vi har samarbeidet godt med i mange år og som gjør et
godt arbeid for de som ikke har det like bra som oss. 
Det er frivillig om man ønsker å delta på dette eller ikke, og vi setter ingen
begrensning på beløp oppover,men nedre grense bør være nevnte NOK 250. 

Ditt bidrag kan gis på VIPS eller via bankgiro. Det er fint om dere merker gaven med:


En hilsen fra en bror i Odd Fellow loge 61Terje Vigen.

 

Kontonummer for giro og vips-nummer nedenfor.
arendal@frelsesarmeen.no
Organisasjonsnr: 874 128 112
Bankkonto: 3000.18.07346
Vippsnr: 78136

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Johannes Mjaaland
Sekretær.