Hovedregel 1: Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter

Dette omfatter personer som er bekreftet smittet av korona, personer som sitter i karantene og personer som har symptomer på koronasmitte, slik de er definert på Folkehelseinstituttets nettsider

Hovedregel 2: Sørg for god hygiene

Arrangører, frivillige og deltakere i aktiviteter skal ha god hygiene, som følger Folkehelseinstituttets råd om håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask.

 • Legg til rette for god håndvask, fortrinnsvis med såpe og vann. Vask hendene hyppig, for eksempel ved ankomst eller hvis deltakerne flytter seg eller skifter utstyr underveis i aktiviteten.
 • Ha alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig når det ikke er mulig med håndvask, for eksempel ved aktiviteter utendørs.
 • Gjør dere kjent med planene for renhold av lokalet dere bruker, som den dere låner eller leier lokalet fra, plikter å ha tilgjengelig.
 • Dersom dere benytter dere av et bygg organisasjonen selv eier, følg Folkehelseinstituttets råd om renhold. Koronaviruset kan fjernes med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler.

Hovedregel 3: Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer

Aktiviteter skal gjennomføres slik at deltakerne holder minimum 1 meter avstand til hverandre til enhver tid.

Fra og med 16. juni kan organisasjoner arrangere samlinger med inntil 200 personer dersom:

 • Deltakerne holder minst 1 meter avstand (i alle retninger) og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes.
 • Arrangementet skjer på offentlig sted, for eksempel i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egen lokaler eller utendørs.
 • Organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.

For andre arrangementer skal grupper ikke være større enn anbefalingen fra Helsedirektoratet, for tiden inntil 20 personer som holder minst 1 meter avstand fra hverandre.

Råd for å følge denne regelen:

 • Hold anbefalt avstand mellom deltakerne under hele aktiviteten eller arrangementet.
 • Prøv å gjennomføre aktivitetene slik at det ikke er nødvendig for deltakerne å bruke kollektivtrafikk
 • Hvis dere skal servere mat og drikke, unngå̊ felles servering, server maten porsjonsvis og følg råd fra Mattilsynet om matlaging og koronasmitte.
 • En-til-en-aktiviteter som krever fysisk kontakt, for eksempel ved at noen fysisk må støttes for å bevege seg, kan ikke gjennomføres. Ledsagere er unntatt fra reglene om fysisk kontakt. Gjør dere kjent med hvem disse er.
 • Bruk oversiktlige lokaler som er lett tilgjengelige og som er store nok til å følge avstandsbestemmelsene.
 • Tenk på avstandsreglene når personer skal inn og ut av lokaler, for eksempel ved pauser og ved oppstart/avslutning av aktivitet.

Hovedregel 4: Ikke del utstyr under aktiviteter

Utstyr må ikke deles om det innebærer fare for smittespredning.

Råd for å følge denne regelen:

 • Som hovedregel bruker hver enkelt bare sitt eget utstyr. Sørg for at bare den som skal bruke utstyret, rører det.
 • Rengjør utstyr før og etter bruk om det har vært brukt eller skal brukes av andre senere, for eksempel projektor, nettbrett, piano, lyd/lys tablåer etc..
 • Planlegg rigging av utstyr slik at det blir minst mulig smitterisiko, for eksempel ved å dele inn rommet i soner med tilstrekkelig avstand mellom hver person som rigger.
 • Fellesutstyr som brukes av flere loger/medlemmer  må vaskes før og etter bruk.
 • Unngå å berøre utstyr som ikke kan rengjøres etter bruk.

Oslo, den 14.mai 2020