logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellowleir nr. 20 Helgeland

Leiråret 2017

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker egne og

gjestende patriarker hjertelig velkommen til årets 

leirslagninger.

Med patrialsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Ole Vidar Aasbak

Hovedpatriark

Leir nr. 20 Helgeland

 

 

 

 


Leir nr. 20 Helgeland
Stiftet den 23.11.1991
Neste møte:
16.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no