Smittevern Odd Fellow

 

Gode Brødre. 

Som alle vet har Norge vært i en vanskelig tid. Men vi har vel klart oss godt i forhold til mange andre land både nær og fjerne. FHI har kommet med nye regler for smittevern som tilater noe mer organisert samling i fremtiden. Stor Logen har lagt ut en veileder på forsiden som det kan være verdt å lese. Hva det vil si for oss når vi starter opp er det ingen som vet enda. Men slik det ser ut pr i dag, så skal vi være tilbake i det normale når vi starter opp i september. Skulle det bli en forandring vil dere alle få beskjed. Vi får krysse fingrene, å håpe at ting går den rette veien nå. Jeg har også lagt ut to linker. Den ene er Stor Logen sine regeler samt anbefalingene fra FHI. Vi må nok regne med noen forandringer i logen når vi starter opp igjen. Kollegiet vil samles og ikke alt for lenge for å diskutere dette. Stor Logen jobber også med nye retningslinjer som kommer logene i hende om ikke lenge.