Jeg velger i år å sende min sommerhilsen til deg i en video.
Riktig god sommer.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire