Velkommen til Rebekkaloge 43 Kilden


                                 Visjon
Odd Fellow ordenen skal gi hver søster kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn.


Loge 43 Kilden avholder sine møter annenhver mandag kl.19.00

Til alle søstre i loge 43 Kilden.
Møt så ofte dere kan.
Ett godt fremmøte styrker samholdet.

Til deg som ønsker mer informasjon om vårt arbeide, er det bare å ta kontakt.

                                              Rita Søttar Johansen
                                                    Overmester
                                                       97711521